∗BẢNG TIN VẮN∗

(Khu vực đăng các tin ngắn không tiện post thành bài, sẽ được cập nhật khi có thông tin cần thiết)

[INFO] The date confirmed for 2016 Ground Force Festival at Gyerong City. Start on 10/2~6! → 

[INFO] #Yunho to participate in 68th Armed Forces Day Commemorative Ceremony on 2016.10.01. #Jaejoong was initially scheduled to participate in GFF 2016. Due to his own unit training & personal reasons, the plan was changed. (Source via @shinkipeia)

[INFO] #Yunho to participate in 2016 Yangju Agricultural Products Festival on 2016.10.15 (6-8pm), at Yangju Mask Dance Amphitheatre (via @shinkipeia)

Sa: Đây giống như bảng tin ở các trường học ý ^^ Mình chỉ dùng để viết những phần tin ngắn không tiện đăng thành bài và bảng tin này sẽ được đính ở đầu blog nên ai vào cũng sẽ đọc được ^^ Thông tin trên này cũng không được đăng thường xuyên, thường là khi mình hứng hoặc thấy cần thiết thôi ^^ Mọi người cũng có thể nêu ý kiến về blog ở bảng tin này (viết trong phần comment) và mình sẽ trả lời lại ^^