[PARTIAL TRANS] Đã tròn 1 năm rồi đấy. Ngày hôm nay chúng tôi vô cùng nhớ anh ấy. Mọi người hãy gửi những lời nhắn cổ vũ tới Kim Jaejoong nhé.

Source: CJESJYJ
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements