[PHOTO] On This May, XIA Is Coming.

#WELCOMEBACK_XIA #무려_정규_4집이라니 #초특급_지니타임_소취 #에헤라디야_내생일은_5월 #만우절_장난_아님 #김준수 #KIMJUNSU #XIA #XIAJUNSU #씨제스타그램
instagram.com/p/BDo1KZluzF8/

[TRANS]
Vào tháng 5 này, XIA sẽ quay trở lại.

#WELCOMEBACK_XIA #Đây_sẽ_là_album_đầy_đủ_thứ-4_của_anh_ấy #Hình_ảnh_Genie_Time_rực_rỡ_độc_quyền #Yeyeya_sinh_nhật_tui_vào_tháng-5_đó #không_phải_đang_nói_đùa_dịp_Cá_Tháng_Tư_đâu_nha #KimJunsu #KIMJUNSU #XIA #XIAJUNSU

Source: cjes.tagram
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements