[Other Instagram] 160401 Woo Seok shares a photo of his parents with corporal Kim Jaejoong

[TRANS] Ba mẹ tôi trông còn vui hơn cả khi chụp hình với tôi… Bức ảnh này tôi chụp lúc ghé thăm Tổng cục Quân đội đấy

Source:  woo.seok_
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: