[PHOTO] 어느날 준수랑 워킹 인 엘에이 🚶🏃🚶🏃 사진작가는 나 ^^ 📷

_

Walking with Junsu on a perfect LA night. ^^ _

#셀스타그램 #데일리 #데일리룩 #얼스타그램 #셀피 #시아준수 #인스타그램

#XIA selfie #일상 #JYJ #소통 #김준수 #ootd #휴일 #new #kimjunsu #style #LAlife #ジュンス
#シアジュンス
#誕生日 #シアデイ
instagram.com/p/BDzEPPWmFYX/

[TRANS]
Một ngày đi bộ cùng Junsu trên đường phố LA🚶🏃🚶🏃 Tôi làm phó nháy đó ^^ 📷

Source: elbowyeish
Translation by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements