Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 ở Gwangju

Ngày: 15 tháng 4 năm 2016 (Thứ 6)
Thời gian: 18:30 ∼ 21:00 PM KST
Địa điểm: Hội trường nhà hát Namhansanseong
đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Gwangju ở Gwangju, Gyeonggi

Source: gjcs via @shinkipeia
Shared by: InsaJJ

Sa: Thế ban nhạc của Yunho có được tham gia không? TT^TT

Advertisements