[Info] 160409 Kim Jaejoong to participate in 2016 Military Band Tour Performance

Sự kiện sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 4 năm 2016 ở Gwangju

Ngày: 15 tháng 4 năm 2016 (Thứ 6)
Thời gian: 18:30 ∼ 21:00 PM KST
Địa điểm: Hội trường nhà hát Namhansanseong
đặt tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thành phố Gwangju ở Gwangju, Gyeonggi

Source: gjcs via @shinkipeia
Shared by: InsaJJ

Sa: Thế ban nhạc của Yunho có được tham gia không? TT^TT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: