[PHOTO] 어서 와, 바느질하는 재중은 처음이지?

#김재중 #KIMJAEJOONG #2016_KIMJAEJOONG_2ndALBUM _HOLOGRAM_REAL_LIVE_CONCERT_in_SEOUL
#드디어_오늘입니다 #녹스_전곡_라이브로_들을준비_완료
#이태리_장인처럼_한땀한땀 #씨제스타그램
instagram.com/p/BD9iMg1OzLA/

[TRANS] Mau tới đây! Đây là lần đầu tiên các bạn được thấy Kim Jaejoong may vá nhỉ?

Source: cjes.tagram
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements