[PHOTO] 인터넷돌아다니다가 우연히 발견한 사진ㅋㅋ진짜 어려어려하다~ 라이징선 때~ 윤호랑 샵에서~!

.

[PHOTO] https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=706984426109925&id=100003951216879
instagram.com/p/BD-TzvXACLp/

Source: junggunyoung
Shared by: InsaJJ

Sa: Link FB mà Gunyoung dẫn trong bức ảnh chụp cùng TVXQ5 là đến dòng status của anh ấy trên FB

Credits: via @sheracassiopeia + @paulisteu

Advertisements