[PHOTO] 한국 바이바이~!와 오랜만에 상해 간다아!
instagram.com/p/BD_3-wPC-wF/

[TRANS]
Tạm biệt Hàn Quốc nhé~! Wow, lâu rồi tôi mới lại được tới Thượng Hải đó~ah!

Source: xiaxiaxia1215
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements