[PHOTO] 재중이도 가고 싶어 했던
재중이의 콘서트! 성료!

#김재중 #KIMJAEJOONG #2016_KIMJAEJOONG_2ndALBUM_HOLOGRAM_REAL_LIVE_CONCERT_in_SEOUL
#홀로그램 #실제로_함께한듯_오빠_밀당_잔망_탑클래스 #역시JJ #보고싶다 #나도가고싶다_내콘서트 #씨제스타그램
https://www.instagram.com/p/BEAGYtxOzI6

[TRANS] Concert của Jaejoong đã kết thúc thành công như mong đợi!

Source: cjes.tagram
Translated by: @crystalmoon64
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements