-Bonus-

Sa: Vậy là Yun đang được nghỉ phép ^^ Jae cũng đang nghỉ đó ^^ Thế hai người có gặp nhau không? ^^

Credit: @i_nestee
Shared by: InsaJJ

Advertisements