Bức ảnh chụp từ hồi Yoochun ghi hình cho ‘TiO’ CF

[PHOTO] 나도 그도 어려보이네 아 옛날이여. #동서 #티오 #박유천 #촬영 #광고 #AE #메이트
instagram.com/p/BEV_lFvHoXI/

Source: iskim999
Shared by: InsaJJ

Advertisements