Date: 2016.04.27
Location: Jeju Art Center

Source: arts.jejusi
Shared by: InsaJJ

Sa: Vui nhỉ? == Được diễn cùng SJ nhưng Jaejoong thì không =”=

Advertisements