Junsu đã comment ở bài đăng video trên tài khoản Instagram của C-Jes [LINK]

[TRANS]

“Má ơi… lại nữa rồi”

“Mấy người kia! Hôm nay lại tụ tập với nhau!!!!!!!!!!!!!!!”

“Báo cáo với Oh Minseok và Lee Jaeeun-nim… Chúng ta có một paparazi nội bộ, chính là đây đó!! Chẳng phải em đã bảo là đừng đăng cái cảnh em mặc bộ đồ màu hồng đó hay sao!!!! Đến lúc phát hiện ra thì nó đã chình ình trên này rồi!!!!”

Sources: cjes.tagram + xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements