[PHOTO] 멋있는 클래식 카 🏎남자들이 많이 보러 왔다ㅋㅋㅋ
Cool classic car at gangnam city#chihuahuamix #blackdog #하랑 #chihuahuamix #dogstagram #chihuahuasofinstagram#yuchun#클래식카#강남#coex#grandintercontinentalparnas#ihgambassador#박유천
instagram.com/p/BEcxiwjMsJB/

[TRANS]
Chiếc xe cổ thiệt đẹp 🏎Rất nhiều người đã tới xem đó ㅋㅋㅋ
Chiếc ô tô cổ thiệt ngầu ở thành phố Gangnam #chihuahuamix #blackdog #Harang #chihuahuamix #dogstagram #chihuahuasofinstagram #yuchun #xe_cổ #Gangnam #coex #grandintercontinentalparnas #ihgambassador #ParkYuchun

Source: kidariruke
Translated by: yochwennie
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements