[PHOTO] #제주도 왔지~좀 있다 보아요!
instagram.com/p/BEh7L8mi-9c/

[TRANS]
Đã tới Jeju-do rồi~Hẹn lát nữa gặp lại các bạn nhé!

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements