[PHOTO] 고베 어딘가의 스타벅스 테라스에서 한컷~
instagram.com/p/BE0tikbC-1o/

[TRANS]
Bức ảnh chụp ở hiện một cửa hàng Starbucks nào đó ở Kobe~

Source: xiaxiaxia1215
Translation by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements