[Instagram] 160501 Kim Junsu Instagram Updates: Bowling with manager

[PHOTO] 귀여운 오민석…으하하하!!!
instagram.com/p/BE3OxIGC-8e/

[TRANS]
Oh Minseok dễ thương…Euhahaha!!!

.

[PHOTO] 자칭 씨제스 운동신경 대표 오민석..
푸하하하하하하하하하하~
instagram.com/p/BE3RoRIC-zb/

[TRANS]
Đại diện thần kinh vận động tự xưng của C-JeS, Oh Min-seok..
Puhahahahahahahahahaha~

.

[PHOTO] 막판! 초집중 간다앗!
instagram.com/p/BE3S_6_C-26/

[TRANS]
Đến những phút cuối rồi! Tập trung cao độ nào, ui!

.

[PHOTO] #Nocomment …..
instagram.com/p/BE3Udsni-6Z/

.

[PHOTO] 민석아..잘했어~에효 그정도면 어딜가도 남자들 사이에서 좀 친다는 소리는 듣겠구만!그정도면 충분하지 뭐..기운내고!푹자라..♡
instagram.com/p/BE3WTpli–_/

[TRANS]
Min-seok ah..Chơi hay lắm~ Uh-oh, anh có nghe nói dù là đi đến đâu thì cậu cũng thường cùng bạn bè chơi một chút! Thế là đủ rồi, ờm..Hãy vui lên nhé! Chúc ngủ ngon..♡

Source: xiaxiaxia1215
Translation by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3

Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: