[PHOTO] 비가 요근래 계속 내리더라니..모처럼 미세먼지 없는 맑은 하늘이다~~!!!오랜만에 이런 화창한 하늘 보는듯해서 너무 좋다아ㅜㅜ
instagram.com/p/BE-IXDIC-9r/

[TRANS]
Mấy ngày nay trời vẫn mưa liên tục.. nhưng vì không còn bụi bẩn nữa nên bầu trời ngày càng trở nên trong xanh hơn~~!!! Thật vui khi lại được nhìn thấy một bầu trời ngập tràn ánh nắng như thế sau một thời gian dài ㅜㅜ

Source: xiaxiaxia1215
Translation by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements