[PHOTO] 준수삼촌과 한강~😘🐶
오늘은~개린이날~~너희들 세~상~🐶
.
#개린이날 #준수삼촌 #김준수 #한강산책 #피카 #Pika #츄 #Chuu #포메라니안#pomeranian #피카츄 #Pikachu #모델견 #독스타그램 #개스타그램
instagram.com/p/BFBIS49xpmw/

[TRANS]
Đang ở sông Hàn cùng chú Junsu~😘🐶
Hôm nay là~Tết thiếu nhi-của các cún cưng đó~~Các chú chính là thế~giới của con~🐶
.
#Tết_thiếu_nhi-của_cún_cưng #Chú_Junsu #Kim_Junsu #Đi_dào_bên_sông_Hàn #Pika #Chuu #pomeranian #Pikachu #cún_thời_trang #dog-stagram

Source: kimmooyoung
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements