[PHOTO] 불토엔..역시 축구죠..ㅜ ㅜ
instagram.com/p/BFG9N7zC-6g/

[TRANS]
Vào một ngày thứ Bảy đầy nhiệt huyết thế này..chắc chắn sẽ phải chơi bóng đá rồi..ㅜ

Source: xiaxiaxia1215
E-Trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements