Yunho đã được vinh danh thành ‘Chiến sĩ đặc cấp (Special Grade Warrior)’

Tiêu chuẩn trở thành một chiến sĩ đặc cấp
– Bắn súng (20 phát): trúng trên 18 phát
– Chạy (1.5km): dưới 5 phút 48 giây
– Hít đất: trên 72 lần trong 2 phút
– Gập bụng: trên 82 lần trong 2 phút

[PHOTO] #20160507#날씨캐맑음#정윤호일병님면회👊
instagram.com/p/BFIkiZzmuhp/

.

[PHOTO] #20160507#특급전사님면회👊#패밀뤼
instagram.com/p/BFIk3DTGuiE/

***

Source: lovelyok77 + as tagged
Shared by: InsaJJ

Advertisements