[PHOTO] 좋아!오늘 하루를 하얗게 불태웠어~
coming soon.
instagram.com/p/BFMTnY_C-_S/

[TRANS]
Tuyệt vời! Cả ngày hôm nay tôi đều hừng hực khí thế*~
coming soon.

(*) ý là hôm nay anh ấy làm việc rất chăm chỉ đóa 😀

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements