[Instagram] 160510 Kim Junsu Instagram Update

[PHOTO] 축구!!흐흐
instagram.com/p/BFOz1ATC-wz/

[TRANS]
Bóng đá!! Hehe

-Junsu comment trong chính bài post của anh ấy-

[TRANS]
Junsu yah, từ sáng nay cậu đã lại tận hưởng một ngày hiệu quả rồi~ Cậu chăm chỉ lắm!! Mai cũng cố lên nhé! ke

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans by: InsaJJ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: