[PHOTO] 축구!!흐흐
instagram.com/p/BFOz1ATC-wz/

[TRANS]
Bóng đá!! Hehe

-Junsu comment trong chính bài post của anh ấy-

[TRANS]
Junsu yah, từ sáng nay cậu đã lại tận hưởng một ngày hiệu quả rồi~ Cậu chăm chỉ lắm!! Mai cũng cố lên nhé! ke

Source: xiaxiaxia1215
E-trans by: @shinkipeia
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements