[Other Twitter] 160512 Moldir Korea: Spring/Summer 2016 Canvas Cap

NEW SPRING/SUMMER 2016 CANVAS CAP >

Sa: See something special? ^^
Nhân thể thông báo một tin vui ^^ Jung Yunho đã được thăng lên làm Hạ sĩ rồi đấy ^^ Bắt kịp với Jaejoong rồi ^^ Chính ra thì anh sẽ được thăng cấp vào ngày 1 tháng 6 nhưng vì Yunho đang là chiến sĩ đặc cấp nên được rút ngắn thời gian ^^ Congratulation! ^^

Source: @MoldirKorea
Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: