[VIDEO] 지치고 피곤한 출근길, 등굣길에도
XIA의 ‘..IS YOU’ 스밍이라면 문제없죠!😉. LiveOne 다시보기▶️http://goo.gl/1hl02Z

#힘내라_힘 #XIA가_당신을_응원합니다 #오늘도_내일도 #IS_YOU #열혈_스밍 #녹화정지_버튼을_찾는_동공 #모닝_달달송 #김준수 #XIA #XIAJUNSU #씨제스타그램

#CJeS #JYJ XIA’s a new song, <Is You>  is gonna make you power-up!
Enjoy his the #sweetest voice for today!
instagram.com/p/BFkMOoduzEf/

“Hello~ I hope you go to work/school well while listening to ‘..Is You’. Okay everyone bye bye”

“Xin chào~ Hi vọng các bạn sẽ vui vẻ tới trường trong lúc nghe ca khúc ‘..Is You’. Được rồi, tạm biệt mọi người nhé.”

.

Sources: cjes.tagram + JYJ Official Facebook
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements