Credits: @_5month + dlalsdnrkdvo
Shared by: InsaJJ

Sa: lần thứ 3 thấy anh già mặc bộ này 😂 Có vẻ Yunho đang có kì nghỉ ngắn ^^

Advertisements