[PHOTO] 물이 너무 차가웠지만..사진촬영을 위해 인내하며 참아냈다.정말~추웠다ㅜ
instagram.com/p/BFy2K8qi-74/

[TRANS]
Nước lạnh ghê gớm luôn..nhưng vì sự nghiệp chụp hình nên tui phải chịu đựng và cố gắng kiên nhẫn thôi. Thực sự~ lạnh lắm luôn đóㅜ

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements