Note: Đây là sự kiện 9th R.O.K Marine Brigade Concert diễn ra vào ngày 27 tháng 4 vừa qua ở Trung tâm nghệ thuật Jeju

Credit: rexseajeju2016
Shared by: InsaJJ

Advertisements