[PHOTO] 나의 어릴적 우상과의 한컷!#젝스키스 !yo~
instagram.com/p/BGCazq1C-83/

[TRANS]
Chụp một bức ảnh cùng thần tượng của tôi từ hồi trẻ thơ nè! #SechsKies !yo~

Note: Người chụp cùng Junsu là Kang Sung-hoon của nhóm Sechs Kies

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements