[Instagram] 160531 Junsu Instagram Update: 1st & 2nd generation K-Pop idols

[PHOTO] 나의 어릴적 우상과의 한컷!#젝스키스 !yo~
instagram.com/p/BGCazq1C-83/

[TRANS]
Chụp một bức ảnh cùng thần tượng của tôi từ hồi trẻ thơ nè! #SechsKies !yo~

Note: Người chụp cùng Junsu là Kang Sung-hoon của nhóm Sechs Kies

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: