[News] 160601 JYJ’s Junsu names his favorite idol hoobaes

Vào ngày 31 tháng 5, JYJ Junsu đã quảng bá cho album thứ 4 của anh ấy thông qua kênh Naver ‘V‘ App để nhận một loạt nhiệm vụ cũng như câu hỏi từ fans!

Trong chương trình được phát sóng, có một câu hỏi đặt ra là, “Có idol hoobaes (hậu bối) nào mà anh yêu mến không?” và Junsu đã trả lời, “Giờ có rất nhiều hoobaes ra mắt. Nên tôi không thể nhớ hết được tên của họ nhưng tôi rất mến B2ST. Ngoài ra còn có cả INFINITE nữa.” 

Anh ấy cũng kể một câu chuyện về một nhóm nhạc hoobae mà anh ấy rất quý,BTOB rất lễ phép, và nhất là Sungjae thì đặc biệt tốt. Một lần tôi tới salon, lúc đó Sungjae đang ngủ thế nên tôi đã yên lặng đi qua chỗ cậu ấy. Nhưng chỉ vài giây sau thôi, cậu ấy đột nhiên chạy tới và chào tôi. Kỉ niệm đó thật đáng nhớ. Cậu ấy vốn cũng không cần phải làm như vậy mà.” 

Và có lẽ chúng ta nên chỉ cho Junsu tên của một số nhóm nhạc idol mới nhỉ!

Source: Allkpop
Shared by: InsaJJ

[NEWS] XIA (Junsu) Explains What BEAST, INFINITE, And BTOB Mean To Him Soompi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: