[TRANS]
Ôi trời!

.

Nói thật, đây là khuôn mặt mà ngày nào tôi cũng thấy..nhưng lần nào nhìn lại cũng thấy bất ngờ

Sources: h___sol_ + xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements