[PHOTO] 앞으로 이런거 하지말아요 형 ……
전 민망합니다….
#XIA #시기시기 #XIGNATURE #콘서트 #샤샤샤 #이제그만
instagram.com/p/BGjmEV3tqdr/

[TRANS]
Sau này làm ơn đừng có vậy nữa nhé, hyung ……
Ngại muốn chết đi được….
#XIA #SikSik #XIGNATURE #concert #sha-sha-sha #đủ_rồi_nha

Source: sic2sic2
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Note: Wonsik phải đứng phía sau (hỗ trợ) Junsu trong lúc anh ấy (JS) làm những điệu bộ dễ thương (xem fancam)

Advertisements