[PHOTO] #강성훈 #김준수 #젝스키스 #jyj #XIGNATURE 대박
#커플
멋진공연
즐거운하루였습니다
instagram.com/p/BGjthsETEg3/

[TRANS]
#KangSung-hoon #KimJunsu #SechsKies #jyj #XIGNATURE Tuyệt vời
#Bộ_đôi
Màn trình diễn rất ngầu
Hôm nay thật là một ngày đẹp mà

Source: pbh4180
Translated by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements