[TRANS]
Jaejoong và Yuchun
Junsu hát Junsu nhảy! Cậu tuyệt nhất!

Source: @P0308K
Translation by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements