[TRANS]
Liệu đến concert rồi thì có thể có được chữ kí của anh không? #xignature #xia #asiatourconcertinseoul2016

.

Haru-yah~ Mau tới nhận chữ kí nè! Nhưng oppa cũng nên nhận được chữ kí của bé nhỉ!!ㅋ

Sources: tabloisdad + xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements