Note: Ikuo Hayashi là người tổ chức các concert của Junsu (và có thể cả của JYJ) ở Nhật

[PHOTO] 名古屋最終日
#ジュンス
instagram.com/p/BG0rgzqQ8UO/

[TRANS]

Ngày cuối cùng ở Nagoya
#Junsu

Source: i.hayashi
Translated by: xiahjunjjyu of XIAOVERFLOWER
Shared by: XIAOVERFLOWERJYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements