[PHOTO] #상해
instagram.com/p/BG9Zd2Ri-wd/

[TRANS]
#Thượng_Hải

.

[PHOTO] #상해 너무 아름다워요~
instagram.com/p/BG9ZfuRC-wk/

[TRANS]
#Thượng_Hải thật đẹp làm sao~

.

[PHOTO] 87층에서보는 #상해 야경!
instagram.com/p/BG9aCs2C-yW/

[TRANS]
Cảnh đêm ở #Thượng_Hải nhìn từ tầng 87!

Source: xiaxiaxia1215
E-Trans by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements