Note: Có vẻ như đây là một dự án dành cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc và nếu như cần hướng dẫn thì sẽ được các cảnh sát hỗ trợ. Mỗi cảnh sát sẽ có một huy hiệu với 1 trong 3 màu là: đỏ, xanh lam và vàng. Trong đó: ĐỎ là hỗ trợ cho du khách biết nói tiếng Nhật, Xanh là tiếng Anh và Vàng là tiếng Trung. Changmin đeo huy hiệu màu ĐỎ ^^

Changmin is wearing the “Japanese language button (RED)”, Blue is English and Yellow is Chinese.

Credits: via @joliellante@riri_ktbk + @OnlyMinMin + @snxy
Shared by: InsaJJ

Advertisements