[Pic] 160625 More photos of Shim Changmin for Tourist Police

Note: Có vẻ như đây là một dự án dành cho khách du lịch nước ngoài đến Hàn Quốc và nếu như cần hướng dẫn thì sẽ được các cảnh sát hỗ trợ. Mỗi cảnh sát sẽ có một huy hiệu với 1 trong 3 màu là: đỏ, xanh lam và vàng. Trong đó: ĐỎ là hỗ trợ cho du khách biết nói tiếng Nhật, Xanh là tiếng Anh và Vàng là tiếng Trung. Changmin đeo huy hiệu màu ĐỎ ^^

Changmin is wearing the “Japanese language button (RED)”, Blue is English and Yellow is Chinese.

Credits: via @joliellante@riri_ktbk + @OnlyMinMin + @snxy
Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: