Fanaccount: Kyu visited the police officers todaaaaaay :))) They were talking, laughing and eating for more than an hour :)) (via @tinyyhae)

[TRANS] Hôm nay Kyuhyun đã ghé thăm đã đến thăm càng chàng sĩ quan (Changmin, Siwon, Donghae). Họ đã cùng cùng nói chuyện, cười đùa và đi ăn với nhau trong khoảng hơn 1 tiếng.

Credits: @tinyyhae + @CONANKIND(1,2,3) + @magisj
Shared by: InsaJJ

Advertisements