[TRANS]
SicSic.. Em làm sao vậy~~~
Sao đến chính bản thân mình mà còn không coi trọng cẩn thận vậy hả..ㅜ

Note: Đại loại là SicSic than phiền gần đây luôn bị thường, không biết là vì sao. Sau khi Junsu vào comment thì SicSic trả lời là do hôm trước đó đi đá bóng, không cẩn thận bị đối phương làm bị thương.

Sources: sic2sic2xiaxiaxia1215
E-trans by: shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements