Note: Những bức ảnh này được chụp và đăng lên vào ngày 13 tháng 8 năm 2015

Source: Sungah Choi
Shared by: InsaJJ

Advertisements