Note: Những bức ảnh này chụp vào ngày 20 tháng 6, khi Changmin tham dự sự kiện Goverment 3.0 Public Experience Zone

*

Credits: reijin0218 + @BambitoRjn
Shared by: InsaJJ

Advertisements