[PHOTO] 오!내가꾸며본 첫번째 사진~
instagram.com/p/BHtIndLgZ3N/

[E-TRANS] Oh! This is my first decorated picture~

[V-TRANS] Ấu! Đây là bức ảnh tự trang trí đầu tiên của tui đó~

.

[PHOTO] ○●□■♢
instagram.com/p/BHtPr31ghTP/

Source: xiaxiaxia1215
E-Trans by: @Vichellelicious
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements