[PHOTO] #mbc 상암동.. 어제 첫 입성 감격에..견학생 마냥 사진을 찍었다ㅎ오히려 일반분들보다 내가 돌아다니면 방송국 사람들이 아마 더 의아해 할거야…란
웃픈 말과 함께..입구에 경비 아저씨와 인사를 나누고..그나저나 방송국 들어가는게 왜 긴장되고 떨리는지ㅜㅋ좋은 견학이였다~~~!
instagram.com/p/BH0xlq1AdAj/

[TRANS]
‪#‎mbc‬ ở Sangamdong.. Hôm qua bước vào cứ cảm thấy xúc động như lần đầu.. Chụp ảnh lại như sinh viên kiến tập vậy ㅎ Có lẽ người trong đài truyền hình thấy tôi lượn lờ ở đây khéo còn thấy lạ hơn người bình thường đi ra đi vào…Tôi đã cảm thán một câu cười đắng lòng như vậy .. rồi bước vào chào chú bảo vệ.. Vào đài truyền hình thôi mà sao căng thẳng run rẩy vậy ta ㅜㅋ Đúng là một buổi kiến học tốt nha~~~!

Source: xiaxiaxia1215
Vtrans by: jihae@V*Cass
Shared by: InsaJJ

Advertisements