[PHOTO] 광저우 콘서트 ~미션 성공!
오늘 중국 팬 분들 즐거웠어요
고마워요^^
instagram.com/p/BH7aUw1g6Uh/

[TRANS]
Concert ở Quảng Châu ~ hoàn thành nhiệm vụ!
Hôm nay tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ cùng các fans Trung Quốc
Cảm ơn các bạn nhé^^

Source: xiaxiaxia1215
Translations by: rilanna of JYJ3
Shared by: JYJ3
Vtrans by: InsaJJ

Advertisements