Yunho đã tới một trường tiểu học.
Giáo viên của chủ post không biết Yunho là ai thế nên…
Yunho: Thầy không biết tôi ạ?
Giáo viên: Sao tôi lại phải biết cậu là ai chứ?
Yunho: Tôi là thành viên nhóm TVXQ. Tôi đến đây vì sự kiện của ban nhạc quân đội ạ.

Credit: theqoo via @mj81208 + @paulisteu
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements