[Pics + Fanaccount] 160719 New photos of Jung Yunho

Yunho đã tới một trường tiểu học.
Giáo viên của chủ post không biết Yunho là ai thế nên…
Yunho: Thầy không biết tôi ạ?
Giáo viên: Sao tôi lại phải biết cậu là ai chứ?
Yunho: Tôi là thành viên nhóm TVXQ. Tôi đến đây vì sự kiện của ban nhạc quân đội ạ.

Credit: theqoo via @mj81208 + @paulisteu
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Up ↑

%d bloggers like this: