[PHOTO] JJ woke me up for breakfast .. Missed you so much brother, finish strong and let’s work! #jj #김재중 #박대식 #flowsik
instagram.com/p/BIEt6L5j0eA/

[TRANS]
JJ đã đánh thức tôi dậy ăn sáng đó .. Nhớ cậu lắm đó, em trai, mạnh khỏe xuất ngũ rồi trở lại làm việc nhé! #jj #김재중 #박대식 #flowsik

Source: jayflowsik
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Sa: Jaejoong mới có thêm hình xăm nữa ư? O___________O

Advertisements