[PHOTO] #bangkok !!태국에서 우린진짜 방콕..ㅎ
모두 잘자요~~~
instagram.com/p/BINdgq_AuNN/

[TRANS]
#bangkok !! Chúng tôi thực sự đang ‘Bangkok’ (ở trong phòng) ở Thái Lan nè..ㅎ
Chúc mọi người ngủ ngon nha~~~

Source: xiaxiaxia1215
E-Translated by: @shinkipeia
Vtrans + Shared by: InsaJJ

Advertisements