[PHOTO] @ 광림아트센터 BBCH 홀
아주 감사히 맛있게 잘 먹었어요!👍🏻
instagram.com/p/BIW10AoBmaU/

[TRANS]
@ Hội trường BBCH trung tâm nghệ thuật Kwanglim
Tôi đã có một bữa ăn rất ngon miệng!👍🏻

*

[PHOTO] @ 광림아트센터 BBCH홀
Love ma team. ❤️thanks XIA!👍🏻
instagram.com/p/BIW2OibhkBy/

*

[PHOTO] #풍년이로구나 이틀 연속 뷔페
#도리안그레이 #김준수 팬분들 감사합니다 잘먹었어요!😍
instagram.com/p/BIW5t-CDgPy/

Sources: keungae + khoneym
Translations by: rilanna of JYJ3 + InsaJJ
Shared by: JYJ3 + InsaJJ

Advertisements